Generowanie ciągu arytmetycznego

Pierwszy wyraz A1:
Różnica ciągu:
Liczba wyrazów ciągu: